کلمه کلیدی را تایپ کنید

تصمیم‌سازان سیاست خارجی آمریکا

portfolio

اطلاعات پروژه:

مشتری
موضوع
کتاب چاپی
آدرس
سطح:
سال تکمیل شده:
ارزش:
20000

توضیحات

نام کتاب: تصمیم‌سازان سیاست خارجی آمریکا

نام نویسنده: مجتبي بابايي
سال انتشار : 1396

بیوگرافی:

خلاصه اثر:

کاتالوگ پروژه

Follow by Email
Instagram