رادیو کتاب و طاقچه

رادیو کتاب و طاقچه

برنامه رادیو کتاب قصد دارد در برنامه امشب خود با حضور مدیر اپلیکیشن طاقچه به بررسی این اپلیکیشن بپردازد.در برنامه امشب محمد صدوقی مدیر اپلیکیشن طاقچه و کارشناس نشر الکترونیک به عنوان مهمان برنامه ...