کلمه کلیدی را وارد کنید

اخبار

مدیر نشر جام جم مهمان این هفته رادیو کتاب

مدیر نشر جام جم مهمان این هفته رادیو کتاب

چند هفته ایست که برنامه رادیو کتاب که محصول گروه کتاب رادیو فرهنگ است به صورت تخصصی به موضوع نشر الکترونیک و آینده آن در ایران می پردازد. در قسمت های مقدماتی این برنامه، تعاریف نشر الکترونیک، بازارهای ایجاد شده برای این گونه نشر، وضعیت کتاب الکترونیک و کتاب صوتی در ایران و جهان با حضور کارشناسان زبده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین پلتفرم های ایرانی ارائه کننده کتاب الکترونیک و کتاب صوتی در قسمت های اخیر به مخاطبان معرفی شدند.
در ادامه این مباحث، این قسمت برنامه قرار است به موضوع نشر الکترونیک و مشارکت مردمی بپردازد. آقای قاسم صفایی نژاد، مدیر نشر جام جم مهمان این برنامه رادیو کتاب است. همچنین امین نادری کارشناس مجری و دبیر محتوایی این برنامه است.

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد