اخبار نشر

داده‌نمای سقط عمدی جنین

داده‌نمای سقط عمدی جنین

پس از اعلام فراخوان مسابقه داستان کوتاه 《می‌خواهم بمانم》با موضوع:《نه به سقط عمدی جنین》که در چارچوب خانواده صورت می‌پذیرد نوبت به داده‌نمای سقط عمدی جنین رسیده است.

داده‌نمای سقط عمدی جنین اطلاعات جامع و کاملی در خصوص سقط عمدی جنین در اختیار داستان نویسان(شرکت کنندگان جشنواره داستان کوتاه) قرار می‌دهد،که شامل موارد زیر می‌باشد:

  • آمار و ارقام سقط جنین در دنیا
  • آمار و ارقام سقط جنین در ایران
  • دلایل سقط جنین
  • و مقایسات آماری آن

جهت مطالعه فراخوان جشنواره داستان کوتاه کلیک کنید

آمار ارقام سقط عمدی جنین در جهان:

بین سال‌های 2012 تا 2014، در دنیا سالانه حدود 99 میلیون بارداری ناخواسته اتفاق افتاده است که از این میان میانگین سقط سالیانه دنیا 56 میلیون مورد بوده است.

سقط عمدی جنین نه تنها باعث مرگ کودکان است بلکه عامل مرگ تقریبا 80 هزار مادر و صدها هزار مورد معلولیت در سال نیز است.

علاوه بر این به ازای هر مرگ مادر به دنبال سقط عمدی جنین،15 مادر دچار عوارض دراز مدتی مانند درد مزمن، نازایی و مشکلات ادراری تناسلی می‌شوند.

آمار و ارقام سقط عمدی جنین در ایران

در ایران روزانه 1000  سقط عمدی جنین صورت می‌پذیرد. این آمار برابر با 20 برابر کشته‌های سالانه‌ی جاده‌‌ای ایران است.

آمار غیر رسمی در ایران از 300 هزار تا 500 هزار سقط عمدی جنین در سال 1397 حکایت دارد. این در حالیست که تعداد کل شهدا در طول هشت سال دفاع مقدس 213 هزار نفر بوده است.

دلایل سقط عمدی جنین

علت‌ها و زمینه‌های سقط جنین در بین واحد‌های مورد مطالعه به شرح ذیل می‌باشد:

  • رسیدن فرزندان به تعداد دلخواه : 45%
  • وضعیت نامطلوب اقتصادی: 19%
  • فاصله‌ی کم فرزندان: 17%
  • ادامه‌ی تحصیل: 12%
  • نا‌مطلوب بودن جنسیت جنین: 7%